Powrót do wyszukiwarki


W celu zgłoszenia zorganizowanej grupy na wybrana formę szkolenia, należy wypełnić Kartę zamówienia szkolenia i wysłać pocztą na adres: 25-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, Dział Organizacji Szkoleń, lub faksem na numer: 41 362-35-03.